Polski | Japanese (日本語)

Wystawa jubileuszowa z okazji dwudziestolecia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (3 grudnia 2014)

3 grudnia 2014 r. w Senacie RP odbyło się otwarcie wystawy "Pomiędzy Polską a Japonią - 20 lat Muzeum Manggha". W uroczystości wzięło udział około 70 osób, wśród nich ambasador Japonii Makoto Yamanaka, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, przewodniczący Senackiej Grupy Polsko-Japońskiej senator Ryszard Górecki oraz dyrektor Muzeum Manggha Bogna Dziechciaruk – Maj. Marszałek Borusewicz podkreślił, że Japonia jest w Polsce bardzo dobrze znana, zarówno w dziedzinie nauki i techniki, sztuki, a także sztuk walki. Dodał, że kultura japońska, choć tak inna od polskiej, wydaje się Polakom bliska. Wyraził także radość z tego, iż Muzeum Manggha znajduje się w Polsce.

  • Foto Katarzyna Czerwińska
  • Foto Katarzyna Czerwińska
  • Foto Katarzyna Czerwińska