Polski | Japanese (日本語)

Wykład dla studentów Koła Naukowego Spraw Zagranicznych SGH w Warszawie (24 kwietnia)

W dniu 24 kwietnia br. Ambasadę Japonii odwiedziło około 25 studentów należących do Koła Naukowego Spraw Zagranicznych SGH w Warszawie. Gości przywitał Radca Ambasady Japonii Pan Hiroshi Matsumoto, a I Sekretarz, pan Daisuke Yamashita wygłosił wykład pt. „Stosunki japońsko-polskie oraz obecna polityka zagraniczna Japonii”. Wykład poświęcony był stosunkom japońsko-polskim, wizycie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Japonii w lutym bieżącego roku, oraz głównym zagadnieniom polityki zagranicznej Japonii tj. sprawie Ukrainy, polityce bezpieczeństwa, działaniom na arenie ONZ. Ze strony uczestniczących studentów otrzymaliśmy pytania dotyczące wielu dziedzin: sytuacji regionalnej i międzynarodowej Japonii, zapewnienia bezpieczeństwa, gospodarki, energii i wiele innych.