Polski | Japanese (日本語)

Udział w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim oraz wykład na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika (21 maja br.)

21 maja br. pracownik Ambasady Japonii, I sekretarz Daisuke Yamashita, wziął udział w otwarciu II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w Toruniu. W kongresie, który jest największym wydarzeniem naukowym w Polsce poświęconym polityce, gospodarce i kulturze Azji, wzięło udział ponad 400 osób. W tym samym dniu I sekretarz wygłosił wykład pt.: „Relacje japońsko-polskie i obecna dyplomacja Japonii” dla około 70 studentów japonistyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.