Polski | Japanese (日本語)

Odznaczenie rządu Japonii dla Bogdana Zdrojewskiego, posła Parlamentu Europejskiego (8.01)

8 stycznia 2016 r. (piątek) w rezydencji ambasadora odbyła się ceremonia wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda panu Bogdanowi Zdrojewskiemu, posłowi Parlamentu Europejskiego, byłemu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz byłemu prezydentowi Wrocławia. W uroczystości wzięli udział m.in. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, była Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska oraz Krystyna Zachwatowicz-Wajda.

Pan Bogdan Zdrojewski, jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyczynił się do rozwoju dialogu międzyrządowego, jak również dokładał starań na rzecz popularyzacji kultury japońskiej w Polsce oraz pomocy dla terenów dotkniętych trzęsieniem ziemi we wschodniej Japonii w 2011 r. Ma także duże zasługi wobec Japonii jako prezydent Wrocławia – dołożył starań w kierunku rewitalizacji ogrodu japońskiego w Parku Szczytnickim oraz przygotowania dogodnego środowiska dla japońskich inwestorów.

Dziękując za odznaczenie, pan poseł Zdrojewski nawiązał w swoim wystąpieniu do uniwersalnych wartości kultury japońskiej, widocznych m.in. w twórczości Akiry Kurosawy. Podkreślił także, że Japonię i Polskę łączy rozwój gospodarczy przy jednoczesnym poszanowaniu kultury tradycyjnej.

Ambasada Japonii w Polsce dziękuje panu posłowi Zdrojewskiemu za wieloletnią działalność i gratuluje odznaczenia. Mamy także nadzieję, że stworzone przez pana Zdrojewskiego więzy współpracy staną się podstawą dla dalszego rozwoju relacji japońsko-polskich.