Polski | Japanese (日本語)

Ambasador Matsutomi z wizytą kurtuazyjną u marszałka Karczewskiego (25.04)

25 kwietnia ambasador Matsutomi złożył wizytę kurtuazyjną u marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Podczas wizyty doszło do wymiany poglądów na tematy związane między innymi z zacieśnieniem relacji polsko-japońskich, wymianą parlamentarną pomiędzy Polską i Japonią a także bieżącymi wydarzeniami w Polsce.

  • zdjęcie 1
    Fot. Kancelaria Senatu / Michał Józefaciuk
  • zdjęcie 2
    Fot. Kancelaria Senatu / Michał Józefaciuk