Polski | Japanese (日本語)

Wykład o bieżącej sytuacji międzynarodowej (23.09)

23 września w warszawskim biurze ECFR (European Council on Foreign Relations) odbyła się współorganizowana przez ECFR i Ambasadę Japonii konferencja pod tytułem „Kryzys porządku międzynarodowego: perspektywa wschodnioazjatycka”. Podczas konferencji prof. Kunihiko Miyake wygłosił wykład „Odrodzenie epoki nacjonalizmu”, w którym dokonał analizy sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie i w Azji Wschodniej oraz poruszył tematykę wspólnych dla Japonii i Europy wyzwań. Wśród około 60 słuchaczy znaleźli się m.in. przedstawiciele polskiego rządu i świata nauki. Wykład zakończył się indywidualnymi pytaniami od uczestników.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 1