Polski | Japanese (日本語)

List gratulacyjny od Premiera Shinzo Abe z okazji 25. rocznicy demokracji w Polsce (3 czerwca 2014)

Dnia 3 czerwca Premier Japonii Shinzo Abe przesłał list gratulacyjny do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z okazji 25. rocznicy demokracji w Polsce. W swoim przesłaniu Premier Abe podkreśla ważną rolę, jaką Polska, będąca liderem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, odgrywa w społeczności międzynarodowej po odzyskaniu za sprawą ruchu „Solidarności” podstawowych wartości, takich jak demokracja, wolność oraz prawa człowieka. Wspomina również, że Japonia i Polska podzielają podstawowe wartości i są ważnymi partnerami wspólnie zaangażowanymi w zagadnienia o charakterze globalnym.