Polski | Japanese (日本語)

List gratulacyjny od Ministra Spraw Zagranicznych Japonii Fumio Kishida z okazji 25. rocznicy demokracji w Polsce (3 czerwca 2014)

Dnia 3 czerwca Minister Spraw Zagranicznych Japonii Fumio Kishida przesłał list gratulacyjny do Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosława Sikorskiego. W swoim liście do Ministra Sikorskiego, Minister Kishida wyraził wysokie uznanie dla inicjatywy ustanowienia Nagrody Solidarności i wyraził nadzieję na wspólne zaangażowanie w zagadnienia o charakterze globalnym przez Japonię i Polskę jako partnerów podzielający podstawowe wartości.