Polski | Japanese (日本語)

Otwarcie hospicjum "Pomnik miastu Oświęcim"

21 czerwca 2012 r. odbyła się ceremonia otwarcia hospicjum "Pomnik miastu Oświęcim", którego budowa zrealizowana została w ramach ostatniego z projektów Polsko-Japońskiego Funduszu Partnerskiego. W uroczystości wzięli udział ministrowie zdrowia Polski i Niemiec oraz przedstawiciele samorządu lokalnego. W swoich wystąpieniach wyrazili wdzięczność za wsparcie Japonii dla projektu budowy hospicjum. Z ramienia ambasady w ceremonii wziął udział Radca Hiroshi Matsumoto, który powiedział, że jest to ostatni z projektów przeprowadzonych w ramach powstałego w 1990 r. Polsko-Japońskiego Funduszu Partnerskiego, powstałego celem wsparcia demokratyzacji i reform gospodarczych w Polsce. Radca Matsumoto wyraził także radość z rozwoju Polski, która osiągnęła sukces gospodarczy i stała się członkiem Unii Europejskiej. Podkreślił, że projekt hospicjum jest symbolem ducha wzajemnej pomocy między Japonią i Polską oraz podziękował za serdeczne wsparcie, jakie Japonia otrzymała od Polski podczas ubiegłorocznego wielkiego trzęsienia ziemi.

  • Zdjęcie pamiątkowe
  • Wystąpienie Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza
  • Wystąpienie Radcy Hiroshi Matsumoto