Polski | Japanese (日本語)

Order Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda dla Prof. Michała Kleibera, prezesa PAN

3 lipca 2012 r. w rezydencji ambasadora odbyła się ceremonia wręczenia Prof. Michałowi Kleiberowi, prezesowi PAN, Orderu Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda. W uroczystości wzięły udział 54 osoby, m.in. premier Marek Belka, podsekretarz stanu w MNiSW Jacek Guliński, przedstawiciele władz polskich, a także członkowie parlamentu, rodzina i przyjaciele Prof. Kleibera, ludzie związani z przedsiębiorstwami oraz pracownicy uniwersytetów i placówek badawczych.

W swoim wystąpieniu ambasador Yamanaka pogratulował Prof. Kleiberowi odznaczenia i przedstawił jego zasługi dla współpracy naukowo-technicznej między naszymi krajami. Następnie głos zabrał Marek Belka, który winszując odznaczonemu opowiedział o jego wybitnych osiągnięciach znanych nie tylko w Polsce, lecz i za granicą. Minister Jacek Guliński odczytał w imieniu minister Barbary Kudryckiej list gratulacyjny. Dziękując za przyznane odznaczenie, Prof. Kleiber przedstawił swoje dotychczasowe związki z Japonią i zapowiedział dalsze starania na rzecz umacniania relacji japońsko-polskich.

  • Wręczenie dyplomu
  • Od lewej: ambasador Yamanaka, prezes NBP Marek Belka, minister Jacek Guliński
  • Zgromadzeni goście