Polski | Japanese (日本語)

Odznaczenie Ministra Spraw Zagranicznych Japonii dla Edwarda Maniury, burmistrza Lublińca

20 września 2012 r. w rezydencji ambasadora odbyła się ceremonia wręczenia Edwardowi Maniurze, burmistrzowi Lublińca, odznaczenia Ministra Spraw Zagranicznych Japonii. Burmistrz Maniura angażuje się w promowanie tradycyjnej kultury japońskiej m.in. poprzez coroczną organizacje Dni Japonii w Lublińcu. Jako wiceprzewodniczący polsko-japońskiej grupy parlamentarnej Sejmu przyczynił się do umocnienia kontaktów pomiędzy parlamentarzystami obu krajów oraz przyjaznych relacji japońsko-polskich. Obecnie działa także jako wiceprezes Salonu Przyjaciół Japonii. Mamy nadzieję, że Pan Maniura, jako przyjaciel Japonii i Japończyków, będzie nadal dokładał starań na rzecz rozwoju stosunków japońsko-polskich.

  • Od lewej: burmistrz Maniura, ambasador Yamanaka
  • Burmistrz Maniura z rodziną i ambasador Yamanaka z małżonką