Polski | Japanese (日本語)

Seminarium „Bezpieczeństwo – warto rozmawiać. Bezpieczeństwo państw Azji Wschodniej”

7 marca 2014 roku odbyło się seminarium pt. „Bezpieczeństwo – warto rozmawiać. Bezpieczeństwo państw Azji Wschodniej”, zorganizowane przez Akademię Obrony Narodowej. Wziął w nim udział radca Ambasady Japonii Hiroshi Matsumoto, który wygłosił wykład poświęcony kluczowym kwestiom bezpieczeństwa w Azji Wschodniej. Wykładowcy i studenci AON oraz pozostali uczestnicy semianrium żywo dyskutowali na temat najnowszych zagadnień obronności w Azji.