Polski | Japanese (日本語)

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Japonii Taro Aso

1. Podsumowanie wizyty

Przebywający w wizytą w Polsce w dniach 30-31 maja 2007 r. minister Aso odbył rozmowy z Minister Spraw Zagranicznych RP Anną Fotygą. Ponadto w trakcie śniadania roboczego wydanego przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, minister Aso wymienił poglądy z Prezydentem RP.


2. Istotne punkty rozmów z Minister Spraw Zagranicznych RP i Prezydentem RP.

(1) Stosunki dwustronne

I. Minister Aso, nawiązując do tegorocznej 50 rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między oboma krajami, wyraził nadzieję na dalsze wzmacnianie współpracy oraz dążenie do budowy „Łuku wolności i dobrobytu” z Polską - partnerem podzielającym wspólne wartości. Strona polska wyraziła wolę współpracy.

II. Strona polska wyraziła podziękowania i zadowolenie z japońskich inwestycji, a także nadzieję na dalszy rozwój inwestycji i wymiany handlowej.

III. Minister Aso z zadowoleniem przyjął rosnącą rolę Polski jako nowego członka w grupie państw udzielających pomocy innym krajom. Strony zgodziły się co do dalszej współpracy na rzecz pomocy krajom trzecim, m.in. Ukrainie.

IV. Strony godziły się w kwestii wagi rozmów, które miały miejsce w dn. 28 maja br. w Hamburgu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów V4+1 (kraje Grupy Wyszehradzkiej i Japonia). Zapewniono o woli partnerstwa między krajami na rzecz dalszej współpracy w ramach V4+1.

V. Strona japońska przyjęła z zadowoleniem propozycję strony polskiej dotyczącą przeprowadzenia konsultacji na szczeblu dyrektorów departamentów w sprawie sytuacji w Europie z uwzględnieniem Rosji.

VI. Strona polska przyjęła z zadowoleniem zaproszenie Ministra Aso dla Minister Fotygi do złożenia wizyty w Japonii.

(2) Sytuacja międzynarodowa i w regionie

Ministrowie wymienili opinie na temat sytuacji w Europie (w tym w Rosji) oraz na temat Rady Bezpieczeństwa ONZ.

3. Ocena wizyty

(1) Była to pierwsza po dziesięcioletniej przerwie wizyta szefa japońskiej dyplomacji w Polsce, realizowana w roku obchodów 50. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między oboma państwami. Polska jest dla Japonii partnerem podzielającym wspólne wartości i odgrywa istotną rolę w ”Łuku wolności i dobrobytu”. Strony zgodziły się co do konieczności ścisłej współpracy na rzecz budowy ”Łuku”. Zapewniono także, o konieczności promocji współpracy w ramach grupy państw V4+1, będącej niezwykle efektywnym mechanizmem w tym procesie.

(2) Strony z zadowoleniem przyjęły stały rozwój stosunków gospodarczych w ostatnich latach. Strona japońska wyraziła oczekiwania związane z dalszym rozwojem infrastruktury i środowiska sprzyjającego inwestycjom.

(3) Strony zgodziły się, w kwestii dalszej współpracy na rzecz pomocy krajom trzecim m.in. Ukrainie w związku z rosnącą rolą Polski jako nowego kraju w grupie państw udzielających pomocy.

(4) Polska tradycyjnie przejawia sympatię wobec Japonii i wspiera ją na forum ONZ oraz w wyborach do organizacji międzynarodowych. Strony zgodziły się, w kwestii wzmacniania wspólnych wysiłków wobec problemów społeczności międzynarodowej.

Spotkanie Ministra Aso z Prezydentem Kaczyńskim


Spotkanie z Anną Fotygą


Japońsko-polskie rozmowy