Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie ambasadora Yamanaka z senatorami z Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej

8 stycznia ambasador Makoto Yamanaka, w odpowiedzi na prośbę senatorów z Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej, przedstawił podstawowe kierunki w polityce i najważniejsze wyzwania rządu premiera Shinzo Abe. Senatorowie z zainteresowaniem wysłuchali wyjaśnień, zadając wiele pytań. Wyrazili także nadzieję, że współpraca z nową ekipą rządzącą zaowocuje dalszym rozwojem stosunków japońsko-polskich, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki.