Odznaczenie rządu Japonii dla prof. zw. dr hab. Jana W. Bossaka (SGH)

  • A picture is displayed. Prof. Bossak i Ambasador Japonii Shigeo Matsutomi
  • A picture is displayed. Prof. Bossak z rodziną
  • A picture is displayed. Prof. Bossak z Ambasadorem Japonii Shigeo Matsutomim i jego małżonką Kaori Matsutomi
Ceremonia odznaczenia pracownika naukowego Szkoły Głównej Handlowej, profesora zw. dr hab. Jana W. Bossaka, Orderem Wchodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą (6 lipca 2017 r.)
6 lipca 2017 r. w Rezydencji Ambasadora Japonii odbyła się ceremonia odznaczenia prof. zw. dr hab. Jana Bossaka, pracownika naukowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Orderem Wchodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą.
W 1972 roku Profesor Bossak jako pierwszy Polak otrzymał stypendium rządowe japońskiego Ministerstwa Edukacji, a następnie znacząco przyczynił się do stworzenia systemu wymian pracowników naukowych i studentów pomiędzy SGH a uniwersytetami japońskimi. Promował też wymianę gospodarczą między oboma krajami oraz zainicjował stworzenie Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego. Jego liczne publikacje oraz wykłady na temat japońskiej ekonomii stanowią znaczący wkład w rozwój stosunków gospodarczych między naszymi krajami, zarówno od strony naukowej, jak i biznesowej. Profesor Bossak przyczynił się także do pogłębiania wiedzy na temat ekonomii japońskiej wśród Polaków.
Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, nadany przez Cesarza Japonii, jest uhonorowaniem olbrzymich zasług laureata.
Profesor Bossak będzie z pewnością kontynuował swoje wysiłki na rzecz dalszego rozwoju polsko-japońskich stosunków gospodarczych.

Get Adobe Reader

(Open a New Window)