Seminarium “Ekonomiczne aspekty produkcji energii jądrowej” (23.07.2019)

W dniu 23 lipca 2019 w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone ekonomicznym aspektom produkcji energii jądrowej. W seminarium wzięli udział Ambasador Japonii w Polsce Tsukasa Kawada, Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski, a także wielu słuchaczy związanych z polskim rządem, przemysłem i środowiskiem naukowym, którzy byli wysoce zainteresowani tematem. Ambasador Kawada w słowie wstępnym podkreślił wagę współpracy polsko – japońskiej w zakresie dążenia do społeczeństwa zdekarbonizowanego. W trakcie seminarium odbyły się wystąpienia japońskich i polskich specjalistów oraz sesje Q&A na takie tematy, jak zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych w oparciu o porozumienie paryskie, rola energetyki jądrowej w rozwoju społecznym i ekonomicznym przy procesie dekarbonizacji oraz aspekty ekonomiczne i wydajność produkcji energii elektrycznej. Seminarium zostało zorganizowane przez japońskie Międzynarodowe Centrum Współpracy Nuklearnej (JICC) oraz polskie Ministerstwo Energii we współpracy z japońskim Ministerstwem Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

A picture is displayed.

A picture is displayed.