Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, dla Ireny Szewińskiej, członkini MKOl

  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
31 stycznia 2017 r. w rezydencji ambasadora odbyła się ceremonia wręczenia Irenie Szewińskiej, członkini MKOl, Orderu Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą.
Irena Szewińska zdobyła na swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich w Tokio w 1964 r. trzy medale, w tym jeden złoty i dwa srebrne. Po zakończeniu kariery sportowej, w 1998 roku, została włączona w poczet członków MKOl na sesji poprzedzającej zimowe igrzyska olimpijskie w Nagano. Mając tak bliskie związki z Japonią, Irena Szewińska wydatnie przyczyniła się do przyznania Tokio prawa do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2020 r. Obecnie Irena Szewińska działa na różnych polach, oprócz członkostwa w MKOl, zasiada także we władzach wielu organizacji sportowych w kraju i za granicą. W uznaniu powyższych zasług została odznaczona Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą.
Irena Szewińska została w przeszłości wybrana najwybitniejszym polskim sportowcem 20 wieku. Relacja z ceremonii wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca została szeroko rozpowszechniona przez media, w tym TVP.
Ambasada Japonii wyraża nadzieję na dalszą działalność Ireny Szewińskiej na rzecz sukcesu igrzysk olimpijskich w Tokio oraz promocji kontaktów sportowych między naszymi krajami.