Wykład o polityce zagranicznej Chin (26.01)

A picture is displayed.

A picture is displayed.

26 stycznia odbył się współorganizowany przez Centrum Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski oraz Ambasadę Japonii wykład prof. Akio Takahara dotyczący polityki zagranicznej Chin. Wśród zgromadzonych około 50 osób znaleźli się m.in. przedstawiciele rządu oraz eksperci. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem, a po jego zakończeniu pojawiły się liczne pytania i wypowiedzi ze strony słuchaczy.