Uroczystość przekazania sprzętu sportowego Polskiemu Związkowi Kendo

A picture is displayed.

A picture is displayed.

14 czerwca Ambasador Matsutomi wziął udział w ceremonii przekazania 20 zestawów sprzętu sportowego, podarowanego Polskiemu Związkowi Kendo przez Ogólnojapońską Federację Kendo. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi. Wyrazy wdzięczności za sprzęt, rozdzielony pomiędzy oddziały w całej w Polsce, wyraził Prezes Polskiego Związku Kendo pan Włodzimierz Małecki.
Podczas ceremonii głos zabrali również Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi pan Sylwester Pawłowski, który wspiera rozwój dyscypliny od powstania pierwszego klubu kendo w 1973 roku oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi pan Andrzej Woziński, który przez ostatnie 18 lat od momentu powstania pierwszego klubu dla dzieci wspiera działania PZK.
Relacja z uroczystości, w czasie której odbył się także pokaz kendo, została przygotowana przez TVP Łódź.