Udział ambasadora Matsutomi w inauguracji roku szkolnego w IV LO w Toruniu (4.09.2017)

W poniedziałek 4 września ambasador Matsutomi wziął udział w inauguracji roku szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, podczas której przekazał nowym uczniom gratulacje i zachęcił do sumiennej pracy.
W IV LO w Toruniu została uruchomiona nowa klasa, której uczniowie poznają elementy kultur i języków krajów Dalekiego Wschodu. W programie przewidziane są również zajęcia z japońskiej kultury, historii i języka, prowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W uroczystości wziął udział również wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz, który w swoich słowach wyraził radość z możliwości wymiany kulturowej z krajami Azji, w tym Japonii.

A picture is displayed.

A picture is displayed.