Ceremonia nadania Orderu Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, Profesorowi Stanisławowi Pawlakowi, Sędziemu Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (04.10.2021)

2021/10/7
Dyplom i Order
Przemówienie Ambasadora Miyajimy
   W poniedziałek 4 października w Rezydencji Ambasadora Japonii odbyła się uroczystość nadania Orderu Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, Profesorowi Stanisławowi Pawlakowi, Sędziemu Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza. W ceremonii wzięli udział między innymi reprezentanci senatorskiej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej, Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, polskiego rządu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
   Order Wschodzącego Słońca jest pierwszym japońskim odznaczeniem, ustanowionym w 1875 r. Przyznawany jest osobom, niezależnie od narodowości, posiadającym wybitne zasługi w służbie na rzecz społeczeństwa.
   W swoim przemówieniu Ambasador Miyajima złożył gratulacje Profesorowi Pawlakowi i przedstawił jego zasługi w rozwój japońsko-polskich relacji na polu dyplomacji i prawa międzynarodowego w czasie wieloletniej działalności Pana Profesora jako dyplomaty, wykładowcy uniwersyteckiego oraz Sędziego Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza.
   Pan Profesor Pawlak w swym podziękowaniu wyraził wdzięczność wobec uczestników ceremonii oraz radość z przyznanego odznaczenia. 
Przemówienie Sędziego Pawlaka