Ceremonia wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca prof. Jerzemu Duszyńskiemu, byłemu prezesowi Polskiej Akademii Nauk

2024/7/5
Ceremonia wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca prof. Jerzemu Duszyńskiemu, byłemu prezesowi Polskiej Akademii Nauk
Ceremonia wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca prof. Jerzemu Duszyńskiemu, byłemu prezesowi Polskiej Akademii Nauk
27 czerwca (czwartek) w rezydencji ambasadora odbyła się ceremonia wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, byłemu prezesowi Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzemu Duszyńskiemu. W uroczystości wziął udział m.in. prof. Andrzej Szeptycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkowie Polskiej Akademii Nauk.
Prof. Jerzy Duszyński przez wiele lat wnosił znaczący wkład w budowanie i umacnianie przyjaznych stosunków pomiędzy Japonią i Polską, zarówno podczas kariery naukowej w zakresie nauk biologicznych, jak i podczas pełnienia funkcji Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swoim przemówieniu profesor wspomniał o swoich związkach z Japonią; stwierdził, że podstawą sukcesu naukowego jest wymiana naukowa pomiędzy badaczami i że wiele zyskał z takiej wymiany ze stroną japońską.  
Ambasada Japonii w Polsce serdecznie gratuluje prof. Duszyńskiemu odznaczenia oraz wyraża głębokie uznanie dla jego wieloletnich zasług. Mamy nadzieję, że stosunki dwustronne między Japonią a Polską będą się nadal rozwijać w oparciu o zbudowane przez niego więzi współpracy.