Wykład pt. "Różnice międzykulturowe w biznesie na przykładzie Polski i Japonii"

  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
28 marca br. w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbył się wykład dr Beaty Bochorodycz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza poświęcony różnicom kulturowym w biznesie w Japonii i w Polsce. Wzięło z nim udział blisko 80 osób, a wśród uczestników byli pracownicy firm japońskich w Polsce, pracownicy naukowi i studenci. Dr Bochorodycz wyjaśniła różnice w sposobach komunikacji w miejscu pracy między Japonią a Polską i opowiedziała o cechach charakterystycznych dla obu krajów przywołując konkretne przykłady ze swojej praktyki. Po wykładzie padło wiele pytań od uczestników i zawiązała się dyskusja. Tematyka spotkania została dobrze oceniona, jako bardzo przydatna w obliczu zacieśniania relacji gospodarczych między Japonią a Polską.