Wizyta w Polsce senatora Nakasone (6-9 września)

W dniach 6-9 września br. miała miejsce wizyta w Polsce senatora Hirofumi Nakasone, byłego ministra spraw zagranicznych Japonii i przewodniczącego Japońsko-Polskiej Parlamentarnej Ligii Przyjaźni w Izbie Radców, mająca na celu wzmocnienie relacji międzyparlamentarnych. W trakcie wizyty senator Nakasone spotkał się m.in. z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim i wicemarszałkiem Michałem Seweryńskim, pełniącym również funkcję przewodniczącego Senackiej Grupy Polsko-Japońskiej, oraz przedstawicielami Grupy, a także podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Markiem Magierowskim. Uczestnicy rozmów zgodzili się co do chęci dalszego pogłębiania relacji dwustronnych i międzyparlamentarnych w ramach przygotowań do przypadającego na 2019r. stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych a także omówili sytuację regionalną w Europie i Azji. Ponadto, senator Nakasone spotkał się z ministrem sportu Witoldem Bańką oraz wiceprzewodniczącą Komitetu Olimpijskiego Ireną Szewińską, aby omówić m.in. kwestie dotyczące wymiany sportowców oraz współpracy w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020r.

Spotkanie z Senacką Grupą Polsko-Japońską (Foto Katarzyna Czerwińska)

Spotkanie z podsekretarzem stanu Magierowskim (Foto Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Spotkanie z Ireną Szewińską