Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Izby Radców Akiry Gunji (13-15 lipca)

W dniach 13-15 lipca miała miejsce wizyta delegacji parlamentarnej Izby Radców, której przewodniczył wiceprzewodniczący Izby Akira Gunji. Wizyta miała na celu wzmocnienie relacji międzyparlamentarnych. W jej trakcie przedstawiciele delegacji japońskiej odbyli spotkania z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, wicemarszałkiem Michałem Seweryńskim, pełniącym także funkcję przewodniczącego Polsko-Japońskiej Grupy Senackiej, oraz reprezentantami Grupy. Uczestnicy spotkań rozmawiali o relacjach dwustronnych i dalszym rozwoju współpracy parlamentarnej. Ponadto, podczas spotkania z reprezentantami Izby Radców podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Rafał Romanowski omówił bieżącą sytuację i problemy polskiego rolnictwa. Rozmawiano o możliwościach współpracy w obszarze rolnictwa, m.in. eksportu płodów rolnych obu krajów.

Spotkanie z Polsko-Japońską Grupą Senacką (Foto Katarzyna Czerwińska)

Spotkanie z Polsko-Japońską Grupą Senacką (Foto Katarzyna Czerwińska)

Spotkanie z marszałkiem Karczewskim (Foto Katarzyna Czerwińska)

Spotkanie z podsekretarzem stanu Romanowskim