Seminarium poświęcone energetyce jądrowej „Lekcje płynące z katastrofy w elektrowni atomowej Fukushima Nr. 1 i bezpieczne wykorzystanie energetyki nuklearnej” (13 listopada 2017)

  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
W dniu 13 listopada w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone pokojowemu wykorzystaniu energetyki jądrowej. Mowę otwierającą wygłosił Ambasador Japonii w Polsce, Pan Shigeo Matsutomi. Seminarium zostało zorganizowane przez japońskie Międzynarodowe Centrum Współpracy Nuklearnej (JICC) oraz polskie Ministerstwo Energii we współpracy z japońskim Ministerstwem Gospodarki, Handlu i Przemysłu (podobne seminarium odbyło się w październiku br. w Krakowie). Tematyka seminarium objęła strategie Japonii w celu promowania pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz wspierania rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej w oparciu o lekcje płynące z katastrofy elektrowni nuklearnej Fukushima Nr. 1. W prezentacji i późniejszej sesji Q&A wzięli udział Podsekretarz Stanu Ministerstwa Energii, Andrzej J. Piotrowski, oraz p.o. Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki, Andrzej Przybycin, a także ponad 100 słuchaczy związanych z polskim rządem, przemysłem i środowiskiem naukowym.