Uroczystość wręczenia Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych posłance Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk, Przewodniczącej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu RP

21 listopada (wtorek) w rezydencji ambasadora odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych posłance Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk, Przewodniczącej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu RP. W ceremonii wzięli udział między innymi członkowie Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej, a także przedstawiciele rządu oraz świata biznesu.
Podczas uroczystości ambasador Matsutomi przedstawił zasługi pani Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, która poprzez swoje długoletnie zaangażowanie w funkcję przewodniczącej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej, w tym organizację delegacji grupy do Japonii w 2015 roku, wydatnie przyczyniła się do rozwoju relacji polsko-japońskich w wymiarze gospodarczym, kulturalnym i wielu innych. Pani przewodnicząca w swoim wystąpieniu podkreślała, że pomimo dzielącej Polskę i Japonię odległości geograficznej istnieje między naszymi krajami wiele podobieństw oraz to, że istotne jest utrzymanie przyjaznych relacji pomiędzy naszymi krajami.

A picture is displayed.

A picture is displayed.