Seminarium poświęcone energetyce jądrowej „Elektrownia atomowa Fukushima Nr. 1 obecnie i w przyszłości” (08.11.2018)

W dniu 8 listopada w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone rozwojowi zasobów ludzkich i kadr w energetyce jądrowej. Mowę otwierającą wygłosił Ambasador Japonii w Polsce Tsukasa Kawada. W seminarium wziął udział Dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa Energii Józef Sobolewski, a także wielu słuchaczy związanych z polskim rządem, przemysłem i środowiskiem naukowym. W trakcie seminarium odbyły się wystąpienia japońskich i polskich specjalistów oraz sesje Q&A na ten temat. Seminarium zostało zorganizowane przez japońskie Międzynarodowe Centrum Współpracy Nuklearnej (JICC) oraz polskie Ministerstwo Energii we współpracy z japońskim Ministerstwem Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

A picture is displayed.

A picture is displayed.