IV Polsko - Japońskie Seminarium Czystego Węgla (15.02.2019)

15 lutego 2019 r. (piątek) w Warszawie odbyło się IV Polsko – Japońskie Seminarium Czystego Węgla. Seminarium zostało zorganizowane przez japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu, Japońskie Centrum Energetyki Węglowej (JCOAL), Japońską Organizację Nowoczesnej Energii i Przemysłu (NEDO) oraz polskie Ministerstwo Energii. Ambasador Japonii w Polsce Pan Tsukasa Kawada mówił o podobieństwach w politykach energetycznych Polski i Japonii oraz wyraził nadzieję, że dalszy rozwój współpracy obu krajów w zakresie energetyki, w tym technologii czystego węgla jak technologia bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa (IGCC), przyczyni się do rozwiązania problemów o skali światowej związanych z energetyką i zmianami klimatycznymi. W prezentacji i późniejszej sesji Q&A wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Tomasz Dąbrowski, Wicekomisarz Agencji Surowców Naturalnych i Energii ds. Strategii Międzynarodowych Pan Atsushi Taketani, a także ponad 130 słuchaczy związanych z polskim rządem, przemysłem i środowiskiem naukowym.

A picture is displayed.

A picture is displayed.