„Seminarium EU – Japan EPA (Umowa o wolnym handlu) - Nowe szanse, korzyści i zachęty dla przedsiębiorstw w dostępie do japońskiego i polskiego rynku” (wydarzenie w ramach obchodów 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią) (23.05.2019)

W dniu 23 maja 2019 w Warszawie odbyło się "Seminarium EU – Japan EPA (Umowa o wolnym handlu) - Nowe szanse, korzyści i zachęty dla przedsiębiorstw w dostępie do japońskiego i polskiego rynku”, zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Japońską Organizacją Handlu Zagranicznego (JETRO), przy wsparciu Związku Pracodawców Shokokai. Seminarium było wydarzeniem towarzyszącym obchodom 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską. Ambasador Kawada w swym przemówieniu podkreślił, że w setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych Polska i Japonia wciąż kontynuują budowanie przyjaznych stosunków na różnych płaszczyznach, a umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Japonią jest okazją do przejścia do nowego etapu rozwoju polsko – japońskich relacji. Ambasador Kawada wyraził nadzieję, że polskie i japońskie przedsiębiorstwa, w tym również małe i średnie firmy, skorzystają na tej umowie, przyczyniając się jednocześnie do zacieśnienia gospodarczych relacji między oboma krajami. W seminarium wzięło udział około 80 uczestników, w tym przedstawiciele Unii Europejskiej, polskiego rządu, biznesu oraz mediów. Po seminarium odbyło się spotkanie biznesowe z uczestniczącymi przedsiębiorstwami.

A picture is displayed.

A picture is displayed.