40. Konkurs Krasomówczy Języka Japońskiego (23.03.2019)

Informujemy, że 23 marca 2019 r. odbędzie się 40. Konkurs Krasomówczy Języka Japońskiego. Osoby pragnące wziąć udział w konkursie proszone są o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
 
1. Data i godzina: 23 marca 2019 r. (sobota), 12:30~16:30
Miejsce: Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii, Al. Ujazdowskie 51 Warszawa
Organizatorzy: Ambasada Japonii w Polsce, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Japońskiego
 
2. Temat wystąpienia:
Oczekujemy, że treść wystąpienia nie będzie jedynie ogólnym wywodem, ale będzie się opierać na zainteresowaniach, doświadczeniach oraz wiedzy uczestników. Prosimy o opracowanie i napisanie wystąpienia, które wpisywałoby się w jeden z poniższych tematów. Każde z wystąpień powinno posiadać także oddzielny tytuł.
 
a) Porozumienie międzykulturowe (język, wymiana obywatelska itp.)
b) Problemy współczesnego świata (problemy ochrony środowiska, społeczeństwo informatyczne, problemy społeczne itp.)
c) Coś, co jest dla mnie ważne
d) Moje przesłanie dla przyszłych pokoleń
Uwaga: Wystąpienie powinno trwać ok. 3 minut (maksymalnie 3 min 30 sek.) i musi być wygłoszone z pamięci. Po 3 minutach uczestnik zostanie powiadomiony dzwonkiem o kończącym się czasie, zaś po upływie 3 minut i 30 sekund jego wystąpienie zostanie przerwane. Po zakończeniu wystąpienia uczestnikom zostanie zadanych kilka pytań.
 
3. Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są następujące osoby:
(1) Studenci studiów japonistycznych:
     a) co najmniej II roku
     b) którzy przebywali w Japonii łącznie nie dłużej niż 90 dni.
     c) którzy nie zajęli miejsc 1-3 w poprzednich edycjach konkursu
     d) nieposiadający obywatelstwa japońskiego
(2) Pozostałe osoby (studenci, dla których japoński jest przedmiotem do wyboru, słuchacze lektoratów, uczniowie szkół językowych itp.):
     a) osoby, które potrafią samodzielnie przygotować i wygłosić oryginalne przemówienie
     b) osoby, które łącznie przebywały w Japonii nie dłużej niż 90 dni
     c) osoby nieposiadające obywatelstwa japońskiego
     d) osoby, które w przeciągu ostatnich dwóch lat nie odniosły zwycięstwa w niniejszym Konkursie lub podobnym konkursie krasomówczym
! ograniczenie wiekowe: prawo startu mają osoby, które są conajmniej uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Wystąpienia licealistów oceniane i nagradzane są w oddzielnej kategorii
 
4. Terminy zgłaszania udziału i nadsyłania prac:
1) Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 marca 2019 r. (sobota)
2) Termin nadsyłania wystąpień: 9 marca 2019 r. (sobota)
3) Zgłoszenia przyjmowane są mailowo wyłącznie w języku japońskim pod adresem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Japońskiego: polandkyoushikai@gmail.com(W tytule maila prosimy wyraźnie wpisać "コンクール", zaś w jego treści imię i nazwisko uczestnika, nazwę instytucji, kategorię oraz dane nauczyciela j. japońskiego.)
Wzór poprawnie wypełnionego zgłoszenia i streszczenia można pobrać stąd.

Uwagi na temat zgłaszania udziału i nadsyłanych prac:
a) Zgłoszeń uczestników dokonują poszczególne ośrodki nauczania. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń organizatorzy mogą zgłosić się do poszczególnych instytucji z prośbą o ograniczenie liczby uczestników. Liczbę uczestników w każdej kategorii określi Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Japońskiego. Zgłoszenia nadesłane po terminie z zasady nie będą przyjmowane.
b) W treści maila zgłoszeniowego proszę podać także imię i nazwisko nauczyciela/wykładowcy języka japońskiego oraz jego numer telefonu i adres mailowy. Podczas przesyłannia tekstu wystąpienia, oprócz powyższych informacji, proszę zamieścić także wybrany temat i tytuł oraz krótkie podsumowanie wystąpienia w języku polskim. Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych lub nadesłane w innych formatach niż wyznaczony powyżej plik MS WORD nie będą przyjmowane, prosimy więc zwrócić na to szczególną uwagę. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do nieprzyjęcia wystąpienia, którego treść zostanie uznana za nieodpowiednią.
c) Treści nagrodzonych wystąpień zostaną opublikowane po zakończeniu konkursu na stronach internetowych Ambasady Japonii oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Japońskiego.
d) Przedmiotem rywalizacji są umiejętności językowe, dlatego też używanie kostiumów lub rekwizytów, jak również przesadna ekspresja mogą skutkować obniżeniem oceny.
e) Podczas trwania wystąpień nie będzie ujawniane, z jakiej instytucji wywodzą się uczestnicy. Zostanie to podane podczas ceremonii wręczenia nagród.
f) Zdjęcia oraz materiał filmowy nakręcony przez organizatorów podczas konkursu wykorzystane zostaną przy tworzeniu relacji i raportów.
g) Zwycięzca w kategorii licealistów weźmie udział w konkursie krasomówczym w Japonii. Możliwe, że uczestnik będzie musiał pokryć z własnych środków część kosztów biletu.

5. Informacje dodatkowe:
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. Pytania i wątpliwości proszę kierować do Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Japońskiego (tel. 792 598 455)