Otwarcie wystawy z okazji 60-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską

5 października w Wydziale Informacji i Kultury odbyło się otwarcie wystawy poświęconej 60-leciu wznowienia stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską, połączone ze spotkaniem byłych stypendystów. W uroczystości wzięło udział ponad 60 osób. Na początku głos zabrali ambasador Shigeo Matsutomi, prof. Ewa Pałasz-Rutkowska z Katedry Japonistyki UW, oraz Monika Zachaj, prezes Klubu Byłych Studentów Uczelni Japońskich. Po wysłuchaniu wyjaśnień ze strony prof. Pałasz-Rutkowskiej, która nadzorowała przygotowanie paneli od strony merytorycznej, goście mogli zapoznać się z historią dyplomatycznych, kulturalnych i gospodarczych relacji japońsko-polskich w okresie powojennym, zaprezentowanych na 23 planszach.
Wystawę można oglądać do 20 października.

A picture is displayed.

A picture is displayed.

A picture is displayed.

A picture is displayed.