Udział Ambasadora Matsutomi w uroczystości inauguracji roku akademickiego na PJATK

4 października Ambasador Matsutomi wziął udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
Podczas przemówienia ambasador przekazał wyrazy szacunku Rektorowi Jerzemu Nowackiemu za rolę uczelni w umacnianiu stosunków polsko-japońskich oraz pogratulował solidnego rozwoju i wzrostu liczby studentów, która przekroczyła 5000.
W uroczystości udział wzięło wielu gości, m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów lokalnych, członków środowiska akademickiego oraz przedstawicieli firm.

A picture is displayed.