Udział Ambasadora Kawada w konferencji pt. „Syberyjskie Dzieci Cesarzowej Japonii” (1.10.2018)

1 października Ambasador Kawada wygłosił przemówienie podczas konferencji „Syberyjskie Dzieci Cesarzowej Japonii. Pomoc Japonii dzieciom polskim z Syberii w latach 1919-1922”, która odbyła się w Sejmie RP.
Konferencja została zorganizowana z inicjatywy pani Poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, przewodniczącej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej. W konferencji, będącej dowodem głębokich relacji pomiędzy Polską i Japonią, udział wzięli m.in. wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, członkowie Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także badacze naukowi, potomkowie Dzieci Syberyjskich i przedstawiciele polsko-japońskich instytucji kulturowych.

A picture is displayed.

A picture is displayed.