Udział Ambasadora Kawada w otwarciu wystawy o Bronisławie Piłsudskim

17 października Ambasador Kawada wziął udział w otwarciu wystawy „Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski”, które odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Ambasador wygłosił przemówienie, w którym wyraził podziw i szacunek dla dorobku Bronisława Piłsudskiego w badaniach nad Ajnami, podkreślając znaczenie osiągnięć takich badaczy dla stosunków japońsko-polskich.
W otwarciu wystawy udział wzięli japońscy i polscy badacze, osoby związane z kulturą oraz potomkowie Bronisława Piłsudskiego.

A picture is displayed.

A picture is displayed.

A picture is displayed.