Ceremonia wręczenia Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych Stowarzyszeniu Drogi Herbaty Urasenke Tankōkai Sunshinkai

22 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie Ambasador Kawada wręczył Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych Stowarzyszeniu Drogi Herbaty Urasenke Tankōkai Sunshinkai. W ceremonii, która odbyła się w ramach XII Dni Japonii na Uniwersytecie Warszawskim, udział wzięło wielu gości, m.in. Prorektor ds. naukowych UW dr hab. Maciej Duszczyk, Prodziekan ds. spraw studenckich Wydziału Orientalistycznego UW dr Marta Widy-Behiesse, Kierownik Katedry Japonistyki UW prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Anna Wołodko, a także pracownicy UW i japoniści.
Podczas przemówienia Ambasador Kawada podkreślił wkład Stowarzyszenia w rozpowszechnianie kultury japońskiej poprzez Drogę Herbaty oraz promocję wzajemnego zrozumienia i przyjaznych stosunków między Japonią i Polską. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, takich jak Dzień Pokoju, Matsuri – Piknik z Kulturą Japońską czy pokazy Drogi Herbaty, a także prowadzą zajęcia o tej tematyce na Uniwersytecie Warszawskim.
Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych Japonii został przekazany Honorowej Prezes Jadwidze Rodowicz-Czechowskiej i Prezes Urszuli Mach Bryson. Laudację i gratulacje przekazali starszy wykładowca UW Tsuneo Okazaki oraz Sensei Michiru Sugimoto.

A picture is displayed.

A picture is displayed.