Konferencja 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią

24 listopada odbyła się Konferencja 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, organizowana przez Stowarzyszenie Polsko-Japońskie Więzy i Historia oraz Warszawską Szkołę Języka Japońskiego.
W czasie konferencji odbyły się prelekcje dotyczące m.in. historii Japonii i Polski, kuchni japońskiej w Polsce i nauki języka japońskiego, a także koncerty koto i japońskich bębnów taiko.
Podczas otwarcia Ambasador Kawada wygłosił przemówienie, w którym opowiedział o swoich wrażeniach po pięciu miesiącach pobytu w Polsce, a także o cechach wspólnych obu krajów.
W konferencji udział wzięli m.in. nauczyciele języka japońskiego, przedstawiciele japońskich firm i osoby zainteresowane Japonią.

A picture is displayed.

A picture is displayed.

A picture is displayed.

A picture is displayed.