Wręczenie odznaczenia rządu Japonii Panu Michałowi Seweryńskiemu, Przewodniczącemu Senackiej Grupy Polsko- Japońskiej

We wtorek, 18 grudnia, w rezydencji ambasadora odbyła się ceremonia wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda, Panu Michałowi Seweryńskiemu, przewodniczącemu Senackiej Grupy Polsko-Japońskiej. W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści, w tym Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, przedstawiciele rządu polskiego oraz pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego.

Przed wręczeniem orderu ambasador Kawada przypomniał zasługi Pana Michała Seweryńskiego jako przewodniczącego Senackiej Grupy Polsko-Japońskiej, Wicemarszałka Senatu oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pan Michał Seweryński powiedział, że otrzymanie orderu nadanego przez Jego Cesarską Mość jest ogromnym zaszczytem i zapowiedział dalszą wytężoną pracę na rzecz rozwoju relacji japońsko-polskich.

Ambasada Japonii gratuluje Panu Michałowi Seweryńskiemu przyznanego odznaczenia, wyraża uznanie dla jego zasługo oraz ma nadzieję, że jego działalność przyczyni się do dalszego umacniania stosunków dwustronnych, przede wszystkim w dziedzinie polityki oraz nauki.

A picture is displayed.

A picture is displayed.

A picture is displayed.

A picture is displayed.