Pokaz medycznego robota rehabilitacyjnego

1 sierpnia 2019 (czwartek) Ambasador Kawada odwiedził Centrum Rehabilitacji Constance Care pod Warszawą, które wykorzystuje w terapii innowacyjny japoński egzoszkielet rehabilitacyjny HAL. Korzysta z niego szeroka grupa pacjentów, gdyż przynosi on poprawę funkcji motorycznych przy niecałkowitym uszkodzeniu rdzenia kręgowego, udarze mózgu czy chorobach nerwowo- mięśniowych. Wykorzystywanie robotów medycznych przyczynia się do rozwiązywania problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa oraz do budowy Społeczeństwa 5.0.
Centrum Rehabilitacji Constance Care jako pierwsza placówka medyczna na świecie podpisała w 2017 roku umowę na refundowanie rehabilitacji egzoszkieletem HAL z prywatnymi firmami ubezpieczeniowymi.
W lipcu 2019 wszedł w życie opracowany pod przewodnictwem Japonii standard międzynarodowy IEC 80601-2-78 dotyczący bezpieczeństwa robotów medycznych. Dzięki temu, japońskie innowacyjne technologie medyczne będą wprowadzane na kolejne zagraniczne rynki, w tym również do Polski.

A picture is displayed.

A picture is displayed.