13. edycja konkursu International MANGA Award

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii ogłasza rozpoczęcie 13. edycji konkursu na Międzynarodową Nagrodę MANGA (International MANGA Award). Zachęcamy wszysztkich do nadsyłania zgłoszeń.

 

1. Warunki uczestnictwa

a) Manga zgłaszana do konkursu musi mieć co najmniej 16 stron. Zgłaszane mogą być zarówno pozycje już wydane, jak i te, które jeszcze nie ukazały się drukiem, z wyjątkiem prac nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.

b) Zgłaszane prace muszą pochodzić z ostatnich trzech lat (2016-2019).

c) Zgłoszenia muszą być nadsyłane w formie drukowanej (może być konieczne późniejsze dostarczenie wersji elektronicznej).

d) Wydawnictwa mogą zgłaszać się do udziału w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody autora mangi.

e) Rysownik lub autor scenariusza muszą być obywatelami kraju innego niż Japonia.W przypadku zdobycia Złotej lub Srebrnej Nagrody, na ceremonię wręczenia mogą zostać zaproszone wyłącznie osoby nieposiadające obywatelstwa japońskiego.

f) Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę

Pod jednym tytułem może być zgłoszona tylko jedna praca (lub seria).

W przypadku kolekcji krótkich historyjek, tylko jedna z nich będzie przedmiotem oceny.

Każda praca może być zgłoszona tylko jeden raz. Wielokrotne zgłoszenia zostaną uznane za nieważne.

g) Komitet Organizacyjny może opublikować na stronie internetowej konkursu fragmenty zwycięskiej pracy w celach promocyjnych, po uprzednim uzyskaniu zgody autora.

 

2. Sposób aplikacji

a) Prace należy nadsyłać w terminie 8 kwietnia - 28 czerwca 2019 r. (prace muszą wpłynąć w tych dniach) na adres:

Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii
Al. Ujazdowskie 51
00-536 Warszawa

lub bezpośrednio do Japonii (proszę zgłosić się do ambasady Japonii, by uzyskać informację o adresie)

b) Należy nadesłać dwie kopie zgłaszanej pracy. (w przypadku prac nagrodzonych może zaistnieć konieczność dosłania kolejnych kopii)

c) Należy koniecznie dołączyć formularz zgłoszeniowy (pobierz PDF lub WORD) wypełniony w języku angielskim lub japońskim.

d) Należy zaznaczyć numery stron na każdej stronie.

e) Jeżeli praca nie jest w postaci gotowego tomiku należy wyraźnie zaznaczyć strony rozkładowe

 

3. Zwrot prac

Zgłoszone prace nie będą zwracane. W przypadku zgłaszania niepublikowanych wcześniej prac autor powinien zachować oryginał. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wystawiania nadesłanych prac lub przekazania ich organizacjom publicznym.

 

4. Wyłonienie zwycięzców

Oceną prac zajmie się jury 13. edycji konkursu na Międzynarodową Nagrodę MANGA.

 

5. Nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma Złotą Nagrodę. Zostaną także przyznane trzy Srebrne Nagrody.

Zdobywcy Złotych i Srebrnych Nagród zostaną zaproszeni do Japonii na okres ok. 10 dni z okazji ceremonii wręczenia nagród.

 

6. Ceremonia wręczenia nagród

Ceremonia wręczenia nagród zaplanowana jest na luty 2020 roku w Tokio

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Informacji i Kultury, tel. 22 584 73 00, e-mail: info-cul@wr.mofa.go.jp

Oficjalna strona konkursu: http://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html