16. edycja konkursu Japan International MANGA Award

2022/4/27

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii ogłasza rozpoczęcie 16. edycji konkursu na Międzynarodową Nagrodę MANGA (Japan International MANGA Award). Zachęcamy wszysztkich do nadsyłania zgłoszeń.
 

1. Warunki uczestnictwa

 • Manga zgłaszana do konkursu musi mieć co najmniej 16 stron. Zgłaszane mogą być zarówno pozycje już wydane, jak i te, które jeszcze nie ukazały się drukiem, z wyjątkiem prac nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.
 • Zgłaszane prace muszą pochodzić z ostatnich trzech lat (2019-2022).
 • Zgłoszenia muszą być nadsyłane w formie elektronicznej (PDF) lub drukowanej 
 • Wydawnictwa mogą zgłaszać się do udziału w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody autora mangi.
 • Rysownik lub autor scenariusza muszą być obywatelami kraju innego niż Japonia.W przypadku zdobycia Złotej lub Srebrnej Nagrody, na ceremonię wręczenia mogą zostać zaproszone wyłącznie osoby nieposiadające obywatelstwa japońskiego.
 • Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę. W przypadku wielokrotnych zgłoszeń przyjęte zostanie tylko pierwsze z nich.
 • Komitet Organizacyjny może użyć fragmentów zwycięskiej pracy w celach promocyjnych, po uprzednim uzyskaniu zgody posiadaczy praw autorskich.


2. Sposób aplikacji

a) Prace należy nadsyłać w terminie 15 kwietnia - 15 lipca 2022 r. (prace muszą wpłynąć w tych dniach).

b) Należy złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz aplikacyjny (Plik EXCEL do pobrania)
 • Pracę konkursową
c) Pracę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Dwa egzemplarze w formie wydruku
 • Jeden egzemplarz w formie elektronicznej (format PDF)
 • Jeden egzemplarz w formie wydruku oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej (PDF)

d) Miejsce nadsyłania prac:

    i. Osoby zamieszkałe poza Japonią:

    Prosimy o przesyłanie prac na adres:

    Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii
    Al. Ujazdowskie 51
    00-536 Warszawa
    E-mail: info-cul@wr.mofa.go.jp

    Duże pliki PDF prosimy przesyłać za pośrednictwem serwisów hostingowych.


 
  ii. Osoby zamieszkałe w Japonii:

    Formularz aplikacyjny należy przesłać na adres: jp-manga.award@mofa.go.jp
    
Prace należy przesyłać na adres:
    Attn: PIC of “The 16th Japan International MANGA Award”
    Cultural Affairs and Overseas Public Relations Division,
    Director General for Cultural Affairs, Minister’s Secretariat
    Ministry of Foreign Affairs in Japan
    2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919

    * Nie wolno dostarczać prac osobiście. Osoby, które przesłały formularz aplikacyjny, zostaną poinformowane o sposobie przesłania wersji elektronicznej pracy.
 

3. Wytyczne dotyczące zgłoszeń

a) Formularz aplikacyjny, wypełniony po angielsku lub po japońsku należy koniecznie złożyć w formie elektronicznej. W przypadku nadsyłania pracy w postaci wydruku, proszę dołączyć także wydrukowaną wersję formularza. Przesyłając formularz zgłoszeniowy, uczestnik konkursu wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte. 

b) Nazwy plików należy utworzyć od imienia i nazwiska autora pracy, np. JanKowalski.xlsx oraz JanKowalski.pdf

c) Prace nadesłane w formie elektronicznej zostaną wydrukowane na potrzeby jury. Proszę się upewnić, że pracę da się wydrukować bezproblemowo w formacie A4.

d) Należy zaznaczyć numery stron na każdej stronie.

e) Jeżeli praca nie jest w postaci gotowego tomiku należy wyraźnie zaznaczyć strony rozkładowe

f) Jakkolwiek sposób nadsyłania prac w żaden sposób nie wpływa na ocenę, zaleca się wybór opcji trzeciej (1 egzemplarz w formie elektronicznej oraz 1 egzemplarz w formie drukowanej)

g) Autorzy nagrodzonych prac mogą zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych kopii.
 

4. Zwrot prac

Zgłoszone prace nie będą zwracane. W przypadku zgłaszania niepublikowanych wcześniej prac autor powinien zachować oryginał. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wystawiania nadesłanych prac lub przekazania ich organizacjom publicznym.

 

5. Wyłonienie zwycięzców

Oceną prac zajmie się jury 16. edycji konkursu na Międzynarodową Nagrodę MANGA.

 

6. Nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma Złotą Nagrodę. Zostaną także przyznane trzy Srebrne Nagrody oraz jedenaście Brązowych Nagród.

Zdobywcy Złotych i Srebrnych Nagród zostaną zaproszeni do Japonii na okres ok. 10 dni z okazji ceremonii wręczenia nagród.

 

7. Ceremonia wręczenia nagród

Ceremonia wręczenia nagród zaplanowana jest na luty 2023 roku w Tokio

*  Komitet Organizacyjny podejmie ostateczną decyzję o zaproszeniu laureatów do Japonii w oparciu o aktualną sytuację epidemiczną.


 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Informacji i Kultury, e-mail: info-cul@wr.mofa.go.jp

Oficjalna strona konkursu: http://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html

Fanpage konkursu: https://www.facebook.com/manga.award

Wytyczne dotyczące nadsyłania prac (w formie tabeli: EXCEL)