Otwarcie wystawy japońskich drzeworytów ukiyo-e “Podróż do Edo” w Muzeum Narodowym w Warszawie

  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
24 lutego br. w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy pt. „Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza”, na którym obecny był ambasador Shigeo Matsutomi z małżonką. Ambasador wygłosił podczas wernisażu krótkie przemówienie.

Kolekcja Jerzego Leskowicza liczy przeszło 1500 drzeworytów o ogromnej wartości artystycznej jest największym w Polsce zbiorem prywatnym.
Wystawa prezentuje 300 rycin, wśród nich pełen cykl “Sześćdziesiąt dziewięć stacji na drodze Kisokaido” Utagawy Hiroshige, a także „Pięćdziesiąt trzy stacje na gościncu Tokaido” tego samego artysty, „Sto słynnych widoków Edo” i „Słynne widoki Kioto”.

Wystawa potrwa do 7 maja.
http://www.mnw.art.pl/wystawy/podroz-do-edo-japonskie-drzeworyty-iukiyo-ei-z-kolekcji-jerzego-leskowicza,200.html