Ambasada 日本語

Wydział Informacji i Kultury

Drugi z cyklu wykładów o Japonii

We wtorek 19 lipca w Wydziale Informacji i Kultury odbył się drugi z cyklu wykładów o Japonii. Tym razem Anna Zielińska-Elliott, tłumaczka literatury japońskiej, opowiedziała o twórczości Harukiego Makurakamiego oraz jej odbiorze w Polsce i na świecie, a także o dylematach, jakie napotkała podczas swojej pracy nad przekładami. Licznie zgromadzona publiczność bardzo chętnie zadawała wiele pytań, jak również uczestniczyła w dyskusji zainicjowanej przez prelegentkę.

W ramach cyklu odbywać będzie się jeden wykład miesięcznie. Prelegentami będą specjaliści z różnych dziedzin kultury Japonii. Lista tematów i terminy dostępne są na stronie internetowej ambasady. Serdecznie Państwa zapraszamy!