Ambasada

Patronat honorowy

Decyzje w sprawie objęcia honorowym patronatem Ambasady Japonii w Polsce poszczególnych przedsięwzięć będą podejmowane na podstawie analizy dokumentów przedstawionych przez zainteresowane organizacje.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą wymaganych dokumentów. Z dniem 1 sierpnia 2015 roku dokumenty nr 1-3 oraz 6 zyskały formę ujednoliconych formularzy aplikacyjnych. Przed ich wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Aplikacje niepełne lub przesłane zbyt późno nie będą brane pod uwagę.


Lista dokumentów:

1. podanie (formularz do pobrania)

2. informacje ogólne o przedsięwzięciu (formularz do pobrania)

3. informacja o kosztach organizacji i sposobach finansowania przedsięwzięcia (formularz do pobrania)

4. informacje szczegółowe o przedsięwzięciu

5. informacje o organizacji ubiegającej się o patronat

6. sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia (przesłane po zakończeniu przedsięwzięcia, jeśli patronat honorowy został przyznany) formularz do pobrania


Uprzejmie prosimy o nadsyłanie powyższych dokumentów z co najmniej półtoramiesięcznym wyprzedzeniem na adres:

Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii

Al. Ujazdowskie 51

00-536 Warszawa

Z dopiskiem „patronat”.


Granty Fundacji Japońskiej

Fundacja Japońska (Japan Foundation) oferuje wiele programów dofinansowania oraz programów stypendialnych z dziedzin takich jak: wymiana kulturalno artystyczna, nauczanie języka japońskiego, dofinansowanie publikacji, staże badawcze itp. Aplikacje przyjmuje Wydział Informacji i Kultury. Pełna lista programów wraz z instrukcjami dotyczącymi aplikowania znajduje się na stronie http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html