Ambasada

Biuletyn Informacyjny

Wydawany cztery razy do roku "Biuletyn Informacyjny" jest źródłem podstawowych informacji o różnych aspektach kultury Japonii. Poniżej zamieszczamy wersje elektroniczne dotychczasowych numerów.