Ambasada 日本語

Wydział Informacji i Kultury

Ósmy z cyklu wykładów o Japonii

W środę 25 stycznia w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbył się ósmy z cyklu wykładów o Japonii. Tym razem Anna Maleszko, kustosz kolekcji japońskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie, opowiedziała o zgromadzonych w muzeum drzeworytach ukiyo-e, pochodzących z daru Olgierda Koryewo i rodziny Dembińskich. Wykład ilustrowany był licznymi zdjęciami omawianych dzieł. Licznie zgromadzona publiczność słuchała z uwagą i zadawała wiele pytań, na które prelegentka wyczerpująco odpowiadała.

W ramach cyklu odbywać się będzie jeden wykład miesięcznie. Prelegentami będą specjaliści z różnych dziedzin kultury Japonii. Lista tematów i terminy dostępne są na stronie internetowej Ambasady. Serdecznie Państwa zapraszamy!