Ambasada 日本語

Wydział Informacji i Kultury

3. Konkurs na haiku w języku angielskim


Informacje ogólne

Herman Van Rompuy, Przewodniczący Rady UE, jest poetą haiku i ma na swoim koncie tomik wierszy. Dla promowania wymiany obywatelskiej i kulturalnej dwukrotnie zorganizowany został konkurs na haiku w języku angielskim między Japonią i UE. W poprzedniej edycji, zorganizowanej w maju 2011 r. pod hasłem przewodnim "Kizuna", wzięły udział 364 osoby.

W tym roku MSZ Japonii i Unia Europejska organizują 3. konkurs na haiku w języku japońskim pod hasłem przewodnim "świt" ("Dawn").

Wybrane haiku zostaną opublikowane na stronie konkursu na Facebooku (www.facebook.com/haikucontest). Strona umożliwia także komunikację z uczestnikami z Japonii i UE. Jednym z zamierzeń konkursu jest stworzenie okazji do pogłębiania wzajemnego zrozumienia i wymiany poglądów.


Organizatorzy: MSZ Japonii, Unia Europejska

Sponsorzy: Miasto Matsuyama w pref. Ehime (miejsce narodzin współczesnego haiku w Japonii), Flamandzkie Centrum Haiku (Belgia).

Temat: Świt (Dawn). Temat symbolizuje nadzieje związane z nowym etapem w rozwoju relacji Japonia-UE.

Zasady uczestnictwa: Uczestnicy konkursu muszą zgłosić niepublikowane wcześniej haiku w języku angielskim, którego treść w jakimś aspekcie odnosić będzie się do tematu przewodniego, którym jest "Świt" ("Dawn"). Słowa kluczowe odnoszące się do pory roku (kigo) nie są wymagane. Ze względu na charakterystykę haiku, najkrótszej formy poetyckiej na świecie, zaleca się, by zgłaszane wiersze składały się z 3 linijek. (dopuszczalne są także haiku z maksymalnie 4 czterema lub mniej niż trzema linijkami tekstu)

Ograniczenie liczby zgłoszeń: Jedna osoba może zgłosić tylko 1 haiku.

Uprawnienia do uczestnictwa: Konkurs jest otwarty dla wszystkich obywateli krajów członkowskich UE (oraz Chorwacji) zamieszkałych w UE (w tym Chorwacji) lub Japonii.

Zgłaszanie prac: Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać drogą mailową na adres: japaneuhaiku-contest@mofa.go.jp
*Haiku zgłoszone poprzez Haiku Post w przedstawicielstwie Japonii przy UE nie zostaną uznane za zgłoszenia na niniejszy konkurs.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 lipca 2012 r. (do godz. 14.00 czasu brukselskiego)

Jury: MSZ Japonii, Unia Europejska, ekspert

Strona na Facebooku: www.facebook.com/haikucontest

Nagrody: Zostanie wyłoniony jeden zwycięzca z Japonii i jeden z UE. Nagrodą dla zwycięzcy z UE jest bilet lotniczy w dwie strony i pobyt w mieście Matsuyama z zakwaterowaniem w tradycyjnym japońskim hotelu z gorącymi źródłami (w Dogo Onsen). Matsuyama uważana jest za miejsce narodzin współczesnego haiku w Japonii. Nagrodą dla zwycięzcy z Japonii jest podróż do Belgii, skąd pochodzi Przewodniczący Rady UE, Herman Van Rompuy*.

*Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową i otrzymają dodatkowe informacje dotyczące podróży. Zwycięzcy mogą być zobowiązani do pokrycia części kosztów transportu i zakwaterowania na miejscu


Kontakt: Wydział Polityki Europejskiej, MSZ Japonii (japaneuhaiku-contest@mofa.go.jp). Prosimy o składanie zapytań wyłącznie drogą mailową.