Ambasada 日本語

Wydział Informacji i Kultury

Drugi z cyklu wykładów o Japonii

W poniedziałek 3 września 2012 r. w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbył się drugi z cyklu wykładów o Japonii. Tym razem prof. Sekiguchi Tokimasa z wykładowca na Tokyo University of Foreign Studies, autor licznych przekładów literatury polskiej na język japoński, wygłosił prelekcję dotyczącą wpływu japońskiej przyrody na kształt kultury. Licznie zgromadzona publiczność z uwagą wysłuchała wykładu.