Polski | Japanese (日本語)

Nabór wniosków o uznanie za wydarzenie w ramach obchodów Roku Wymiany „Grupa Wyszehradzka+Japonia”

Rok 2014 jest Rokiem Wymiany „Grupa Wyszehradzka+Japonia”. W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, pragnąc by obchody Roku obfitowały w interesujące wydarzenia, ogłasza nabór wniosków w ramach tego projektu. Organizator imprezy będzie mógł wykorzystywać do promocji (plakaty, broszury, strona www, ogłoszenia, banery, itp.) nazwę i logo Roku Wymiany „V4 + Japonia”. Warunki uzyskania zezwolenia są podane poniżej:


1. Ogólne warunki


(1) Zezwolenie ograniczone jest do przedsięwzięć, odbywających się w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2014 r., w jednym z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Węgry, Słowacja, Czechy, Polska) lub w Japonii.

(2) Realizacja przedsięwzięcia ma na celu ożywienie i pogłębienie kontaktów między krajami V4 i Japonią.

(3) Przedsięwzięcie nie może służyć propagowaniu ideologii lub przekonań religijnych, ani naruszać porządku publicznego i dobrych obyczajów (dotyczy to także organizatorów).

(4) Przedsięwzięcie nie może mieć charakteru komercyjnego.

(5) Organizator bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sfinansowanie przedsięwzięcia.


2. Korzyści


(1) Na materiałach reklamowych (plakaty, broszury, strony internetowe, ogłoszenia, banery, itp.) może zostać umieszczona nazwa i logo Roku Wymiany.

(2) Informacja o przedsięwzięciu zostanie włączona do kalendarium obchodów Roku Wymiany „V4+Japonia” i opublikowana na stronie internetowej Ambasady Japonii w Polsce oraz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

(3) Włączenie przedsięwzięcia do kalendarium obchodów Roku Wymiany skutkuje jednoczesnym objęciem go patronatem honorowym Ambasady Japonii.


3. Procedura i lista wymaganych dokumentów


(1) Nie później niż jeden miesiąc przed planowanym wydarzeniem należy złożyć w Ambasadzie Japonii następujące dokumenty:
- Formularz zgłoszenia, oświadczenie i zobowiązanie (formularz Word, PDF; oświadczenie Word, PDF; zobowiązanie Word, PDF)
- Dokładny opis przedsięwzięcia
- Informacje o instytucji zgłaszającej
- Informacje o kosztach organizacji i sposobach finansowania przedsięwzięcia

(2) Ambasada Japonii lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych wnikliwie oceni każde zgłoszenie.

(3) Ambasada Japonii lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych pisemnie poinformuje wnioskodawcę o podjętej decyzji. Logo zostanie przekazane w formie elektronicznej, a informacja o przedsięwzięciu zostanie włączona do kalendarium obchodów Roku Wymiany „V4+Japonia” i zamieszczona na stronie internetowej Ambasady Japonii i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


4. Miejsce składania wniosków:


Wydział Informacji i Kultury
Ambasada Japonii
Al. Ujazdowskie 51
00-536 Warszawa

Uwagi:


1. Ambasada nie zwraca przesłanych dokumentów.

2. Nie udzielamy informacji na temat przebiegu procesu zatwierdzania.

3. Jeżeli zostanie stwierdzone, że przedsięwzięcie nie spełnia wymogów, decyzja o jego zatwierdzeniu może zostać anulowana.