Programy stypendialne

Za pośrednictwem Ambasady Japonii można się starać o uczestnictwo w dwóch rodzajach programów. Wymagane dokumenty, terminy naboru i wylotu do Japonii różnią się w zależności od programu. Mogą się też one różnić w kolejnych latach. Szczegółowych informacji udziela Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii.

Dodatkowe informacje o stypendiach oferowanych przez Ministerstwo Edukacji można też znaleźć na stronie www.studyinjapan.go.jp

1. Programy stypendialne oferowane przez japońskie Ministerstwo Edukacji (MEXT)

Stypendium przeznaczone jest dla osób w wieku 16-24 lat (dokładne graniczne daty urodzenia są podawane co roku podczas rekrutacji), posiadających wykształcenie średnie. Uczestnicy programu przez rok odbywają kurs przygotowawczy z języka japońskiego w Japonii, a następnie przez 4 lata (6 lat w przypadku studiów medycznych, weterynaryjnych i farmaceutycznych) uczęszczają na zajęcia na japońskim uniwersytecie. Po zakończeniu nauki otrzymują tytuł licencjata.

Rekrutacja rozpoczyna się co roku w kwietniu-maju. Egzaminy pisemne i rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w okolicach czerwca w Ambasadzie Japonii. Wyjazd do Japonii następuje na początku kwietnia następnego roku.

Stypendium dla osób, które najpóźniej w dniu wyjazdu mają ukończone studia wyższe (licencjat lub magisterium) i mniej niż 35 lat. Uczestnicy programu pobierają nauki na japońskim uniwersytecie przez okres 1,5 lub 2 lat. Strona japońska wymaga, by uczestnicy programu uzyskali w Japonii co najmniej stopień magistra, co najczęściej wiąże się z koniecznością przedłużenia pobytu.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się za pośrednictwem uczelni macierzystej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W sprawie terminów i procedur należy kontaktować się bezpośrednio z Agencją. Wybrane przez NAWA osoby podchodzą w okolicach czerwca do egzaminów pisemnych i rozmów kwalifikacyjnych w Ambasadzie Japonii. Wyjazd do Japonii następuje na początku kwietnia lub października następnego roku.

Stypendium przeznaczone jest dla osób w wieku 16-24 lat, posiadających wykształcenie średnie. Uczestnicy programu przez rok odbywają kurs przygotowawczy z języka japońskiego w Japonii, a następnie przez 2 lata kształcą sięw wybranej przez siebie specjalizacji.

Rekrutacja rozpoczyna się co roku w kwietniu-maju. Egzaminy pisemne i rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w okolicach czerwca w Ambasadzie Japonii. Wyjazd do Japonii następuje na początku kwietnia następnego roku.

Program ten przeznaczony jest dla studentów licencjackich studiów japonistycznych w wieku poniżej 30 lat. Jego uczestnicy spędzają rok na japońskim uniwersytecie.

Rekrutacja rozpoczyna się zwykle w styczniu i prowadzona jest za pośrednictwem uczelni. Egzaminy pisemne odbywają się w lutym, zaś rozmowy kwalifikacyjne w marcu. Wyjazd do Japonii następuje pod koniec września lub na początku października.

2. Programy oferowane przez Fundację Japońską.

Fundacja Japońska prowadzi nabór na wiele programów stypendialnych. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze z nich.

Program dla nauczycieli języka japońskiego z przynajmniej dwuletnim stażem w wieku do 55 lat. Jego uczestnicy odbywają w Japonii dwumiesięczny kurs.

Wnioski należy składać na jesieni, zgodnie z terminami podanymi na stronie Fundacji Japońskiej.

Program dla naukowców, studentów studiów doktoranckich prowadzących badania o tematyce japonistycznej. Uczestnicy mają do wyboru pobyt krótki, trwający 21-59 dni lub pobyt długi, trwający 2-12 miesięcy.

Wnioski należy składać na jesieni, zgodnie z terminami podanymi na stronie Fundacji Japońskiej

Więcej informacji o poszczególnych programach, terminy składania wniosków oraz wyjazdów można znaleźć na stronie Fundacji Japońskiej: www.jpf.go.jp/e/program/index.html.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej. Link do portalu aplikacyjnego oraz instrukcje umieszczone są na stronie Fundacji Japońskiej.

Pytania prosimy kierować do Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii.