Ambasada

Programy stypendialne

Za pośrednictwem Ambasady Japonii można się starać o uczestnictwo w dwóch rodzajach programów. Wymagane dokumenty, terminy naboru i wylotu do Japonii różnić się w zależności od programu. Mogą się też one różnić w kolejnych latach. Szczegółowych informacji udziela Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii.


1. Programy stypendialne oferowane przez japońskie Ministerstwo Edukacji (MEXT)

(1) Program studiów licencjackich

Stypendium przeznaczone jest dla osób w wieku 16-24 lat (dokładne graniczne daty urodzenia są podawane co roku podczas rekrutacji), posiadających wykształcenie średnie. Uczestnicy programu przez rok odbywają kurs przygotowawczy z języka japońskiego w Japonii, a następnie przez 4 lata (6 lat w przypadku studiów medycznych, weterynaryjnych i farmaceutycznych) uczęszczają na zajęcia na japońskim uniwersytecie. Po zakończeniu nauki otrzymują tytuł licencjata.

Rekrutacja rozpoczyna się co roku w kwietniu-maju. Egzaminy pisemne i rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w okolicach czerwca w Ambasadzie Japonii. Wyjazd do Japonii następuje na początku kwietnia następnego roku.


(2) Program studiów podyplomowych

Stypendium dla osób, które najpóźniej w dniu wyjazdu mają ukończone studia wyższe i mniej niż 35 lat. Uczestnicy programu pobierają nauki na japońskim uniwersytecie przez okres 1,5 lub 2 lat.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się za pośrednictwem uczelni macierzystej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W sprawie terminów i procedur należy kontaktować się bezpośrednio z Agencją. Wybrane przez Biuro osoby podchodzą w okolicach czerwca do egzaminów pisemnych i rozmów kwalifikacyjnych w Ambasadzie Japonii. Wyjazd do Japonii następuje na początku kwietnia lub października następnego roku.


(3) Stypendium do szkół zawodowych

Stypendium przeznaczone jest dla osób w wieku 16-24 lat, posiadających wykształDenie średnie. Uczestnicy programu przez rok odbywają kurs przygotowawczy z języka japońskiego w Japonii, a następnie przez 2 lata kształcą się wybranej przez siebie specjalizacji.

Rekrutacja rozpoczyna się co roku w kwietniu-maju. Egzaminy pisemne i rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w okolicach czerwca w Ambasadzie Japonii. Wyjazd do Japonii następuje na początku kwietnia następnego roku.


(4) Program dla badaczy języka i kultury japońskiej (nikkensei)

Program ten przeznaczony jest dla studentów licencjackich studiów japonistycznych w wieku poniżej 30 lat. Jego uczestnicy spędzają rok na japońskim uniwersytecie.

Rekrutacja rozpoczyna się zwykle w styczniu. Egzaminy pisemne odbywają się w lutym, zaś rozmowy kwalifikacyjne w marcu. Wyjazd do Japonii następuje pod koniec września lub na początku paナコdziernika.


2. Programy oferowane przez Fundację Japońską.

Fundacja Japońska prowadzi nabór na wiele programów stypendialnych. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze z nich.

(1) Szkolenie dla nauczycieli języka japońskiego

Program dla nauczycieli języka japońskiego z przynajmniej dwuletnim stażem w wieku do 55 lat. Jego uczestnicy odbywają w Japonii dwumiesięczny kurs.

Wnioski należy składać na jesieni, zgodnie z terminami podanymi na stronie Fundacji Japońskiej


(2) Japanese Studies Fellowship

Program dla naukowców, studentów studiów doktoranckich prowadzących badania o tematyce japonistycznej. Uczestnicy mają do wyboru pobyt krótki, trwający 21-59 dni lub pobyt dナVgi, trwający 2-12 miesięcy.

Wnioski należy składać na jesieni, zgodnie z terminami podanymi na stronie Fundacji Japońskiej


Wiト冂ej informacji o poszczególnych programach, terminy składania wniosków oraz wyjazdów można znaleźć na stronie Fundacji Japońskiej: http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html. Wnioski należy składać do Ambasady Japonii w dwóch egzemplarzach.

Formularze aplikacyjne można pobrać z powyższej strony internetowej.


3. JET Program

W Polsce rekrutacja na program JET organizowana jest wyłącznie w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na pracowników z Polski przez stronę japońskę. Ponadto, w przypadku wersji programu dla nauczycieli języka obcego (ALT), nabór przeprowadzany jest przede wszystkim w krajach, w których dany język jest językiem urzędowym. Dlatego też prawdopodobieństwo pojawienia się w przyszłości oferty skierowanej do Polski jest niskie.


Dodatkowe informacje o stypendiach oferowanych przez Ministerstwo Edukacji można też znaleźć na stronie www.studyinjapan.go.jp

Pytania prosimy kierować do Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii:
tel.: 22 584 73 00
fax: 22 584 73 01
e-mail: info-cul@wr.mofa.go.jp